Leven met MPN

Over MPN

Over MF, myelofibrose
Over PV, polycythemia vera
Over ET, essentiële trombocytemie

Verhalen

Over de periode in het ziekenhuis, juni 2011
De de periode juni 2011 tot en met 2015
Met ingang van 2016
Columns in het tijdschrift Pur Sang

MF-logo