Leven met MPN

Er is meer dan een MPN

Het is zeker niet leuk om ET, PV of MF te hebben en zeker niet op een leeftijd van eind zestig, begin zeventig. De statistieken waren toen niet zo gunstig. Betere diagnostiek, toegenomen kennis, nieuwe en betere medicatie hebben de situatie aanzienlijk verbeterd. Maar het is en blijft vooralsnog een ongeneeslijke ziekte, tenzij een stamceltranspatatie kan worden uitgevoerd. Maar ook dat is zeker niet zonder risico's. In mijn geval: ik ben er te oud voor. Nee, het is behelpen.

Het blijkt echter dat een mens met minder ook nog steeds goed kan leven. En zolang ik nog dingen kan doen waarin ik plezier heb en die ik de moeite waard vind, is er mee te leven. Niet altijd gemakkelijk, maar het lukt meestal. En zo is er nog tijd en energie om websites als deze te vullen, maar ook andere zoals hier rechts is aangegeven.

 

MF-logo

Voortschrijdende Inzichten

Verrassende onderwerpen met nieuwe invalshoeken. Voortschrijdende Inzichten behandelt onderwerpen die inzicht geven in hoe de wereld functioneert. Niet ordelijkheid, rationaliteit en altruisme regeren de wereld, maar chaos, willekeur en eigen belang.

Voortschrijdende Inzichten
Natuurmonument De Beer

Het natuurmonument De Beer lag ooit aan de monding van de Nieuwe Waterweg op de kop van Rozenburg. Het was een prachtig voorbeeld van een dynamisch duinsysteem waar de zee vrij spel had. Eind 1957 maakte de gemeente Rotterdam het plan-Europoort wereldkundig. Dit betekende het begin van de teloorgang van De Beer. Natuurmonument De Beer sloot op 1 januari 1964. Deze website wil de herinnering aan dat prachtige gebied levend houden.

Natuurmonument De Beer
De Grote Stern in Nederland

Over de grote stern valt veel vertellen. Nederland is voor zover de kennis teruggaat, altijd een belangrijk broedgebied voor de Grote Stern geweest. Nederland, en daarmee ook het Nederlandse landschap, heeft echter in de afgelopen honderd jaar ingrijpende veranderingen doorgemaakt. Dit laatste gevoegd bij het eigenzinnige karakter van de Grote Stern, maakt het niet verwonderlijk dat er in de afgelopen tweehonderd jaar een sterke verwevenheid van de lotgevallen van de Grote Stern met het wel en wee van de natuur in Nederland is geweest. Er valt veel over de Grote Stern en Nederland te vertellen, En dat zal ook gebeuren, want ik werk aan een publicatie over de Grote Stern in Nederland over de periode van grofweg 1800 tot heden met een klein uitsapje naar nog eerder.

De grote stern